Smluvní podmínky

Obchodní podmínky - nákupní řád 
Vážení, vítáme Vás v internetovém obchodě www.nosicisatky.cz. Než začnete nakupovat, seznamte se prosím s níže uvedenými obchodními podmínkami. Jako kupující totiž potvrzením objednávky souhlasíte s níže uvedenými podmínkami nákupu.  

Tento internetový obchod provozuje:

David Kaluža, Trojanovská 1352/3a, Horní Suchá, PSČ 73535

IČO:61939277

DIČ:CZ7602035221

Firma je plátce DPH.

Adresa elektronické pošty: info@nosicisatky.cz

Telefon: +420776217172 

1. Nákupní řád
Pro hledání požadovaného výrobku může kupující využít dělení výrobků podle kategorií (dle značky, dle velikosti) v levém menu.
Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o výrobku a pro vložení do košíku. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek.  Potom už stačí jen upravit požadovaný počet kusů ( chcete-li víc než jeden ) a kliknutím na tlačítko KOUPIT. Prohlížet zboží v košíku můžete kdykoliv kliknutím na ikonu košíku vpravo nahoře. Pokračovat v nákupu můžete jednoduše přecvaknutím do některé kategorie z levého menu. Pokud chcete dokončit objednávku, kliknete na tlačítko OBJEDNAT pod zobrazeným stavem Vašeho košíku. Zde vyplníte své kontaktní, fakturační a doručovací údaje a vyberet způsob platby a doručení. Následně Vám do e-mailu, který jste uvedli, přijde informace o přijetí objednávky s její rekapitulací.

2. Platební podmínky
Veškeré ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou smluvní a konečné. U objednávek zboží na dobírku může prodávající dle svého uvážení požadovat zaplacení zálohy ( to se týká zvláště objednávek zboží ve vyšší hodnotě ). Platební podmínky jsou uvedeny v závěru těchto obchodních podmínek. Pokud kupující zvolí platbu předem na účet prodávajícího, provede platbu do 3 dnů od zaslání objednávky. Pokud prodávající nebude mít platbu do 5 kalendářních dnů od zaslání objednávky připsanou na účtu, objednávku stornuje, nebude-li s kupujícím písemně, tj. emailem, dohodnuto jinak. Doklad o zaplacení bude zaslán elektronickou poštou po zaplacení zboží.


3. Dodací podmínkyV případě platby za zboží převodem na účet prodávajícího je zboží odesláno po připsání platby na tento účet. V případě platby za zboží dobírkou je zboží odesláno po dokončení objednávky. V případě osobního odběru je zboží připraveno k převzetí po zaplacení na účet prodávajícího.Zboží odesílá prodávající následovně:

  • zboží skladem - do 1 až 3 dnů po objednávce
  • ostatní zboží - pokud zboží není skladem, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího s návrhem podobného zboží nebo se s kupujícím dohodne na prodloužení termínu

V případě, že není možné ze strany prodávajícího tyto termíny dodání dodržet, bude neprodleně kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu, případně zrušení objednávky.

Objednávky vyřizuje prodávající kompletně, v případě individuální dohody s kupujícím lze postupovat i jinak.  Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. V případě poškození je povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně, a to v den převzetí zásilky informovat prodávajícího, aby tento mohl reklamovat poškození při přepravě u přepravce a tato reklamacae mu mohla být uznána.

4. Reklamační řád
Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatní nárok písemně na adresu David Kaluža, Trojanovská 1352/3a, 73535 Horní Suchá nebo elektronicky na info@nosicisatky.cz . V oznámení o závadách uvede kupující své jméno, adresu, e-mail, telefonické spojení, označení reklamovaného zboží, datum koupě, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo.  Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující na vlastní náklady vadné zboží doručit (adresa prodávajícího). Pokud bude dohodnuto zaslání na adresu prodávajícího, zašle na adresu: David Kaluža, Trojanovská 1352/3a, 73535 Horní Suchá

Pro úspěšné vyřízení reklamace kupující doloží doklad o koupi zboží.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Bude-li vrácena kupní cena (do kupní ceny se nezapočítává přepravné a dobírkovné hrazené při koupi zboží) poštovní poukázkou, bude z kupní ceny odečten poplatek 40 Kč. Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze ( pracími symboly ), zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen. V případě rozporu s kupní smlouvou, tj. pokud zboží není v souladu s kupní smlouvou, řídí se prodávající ustanoveními dle § 616 občanského zákoníku.

6. Ochrana osobních dat David Kaluža jako provozovatel internetového obchodu www.nosicisatky.cz  tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě s výjimkou přepravce zboží. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

5. Vrácení zboží 
Pokud kupující se zakoupeným zbožím z tohoto internetového obchodu není spokojen, je oprávněn toto zboží nepoužité vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě s kupujícím a po doručení takového zboží (na adresu David Kaluža, Trojanovská 1352/3a, 73535 Horní Suchá) přijato. Zboží musí být vráceno nepoužité, nepoškozené, kompletní, v původním nepoškozeném obalu, s dokladem o koupi. Po vrácení zboží bude kupujícímu vrácena kupní cena (od kupní ceny se odečítá přepravné, popř. i dobírkovné hrazené při koupi zboží prodávajícím ) převodem na účet kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne vrácení zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v tomto internetovém obchodě bude kupující informovat prodávajícího e-mailem na adresu info@nosicisatky.cz. Po vrácení zboží použitého (pouze po dohodě s prodávajícím)  bude kupujícímu vrácena kupní cena (od kupní ceny se odečítá přepravné, popř. i dobírkovné hrazené při koupi zboží prodávajícím a částka adekvátní ceně upotřebení - minimálně 300,-Kč ) převodem na účet kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne vrácení zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v tomto internetovém obchodě bude kupující informovat prodávajícího e-mailem na adresu info@nosicisatky.cz.

 V Horní Suché 1.1.2015